Hur tillverkas rostfritt stål?

För att framställa rostfritt stål tillsätts ytterligare metaller såsom krom eller vanadin. När dessa får kontakt med syret i luften uppstår en oxidering på liknande sätt som sker hos vanligt järn i stål. Därigenom uppstår oxider, men dessa molekyler som uppkommer när luft blandas med krom eller vanadin har liknande storlek som de som finns i metallerna. Därför bildas det ett tunt lager över metallernas yta, varpå oxidmolekylerna kan samlas intill varandra. Detta lager förblir lufttätt så att de inneliggande metallatomerna skyddas ifrån luft. Det uppstår därför ingen missfärgning av metallen som vid vanligt stål, vilken brunfärgas av dess färgade oxidmolekyler. Det ger sedan en rostning av det vanliga stålet.

Ett företag som tillverkar rostfritt stål
GSP Produktion AB är ett av flera företag som tillverkar rostfritt stål. De finns att tillgå på nätet genom deras hemsida Gspprod.se, där de lämnar en detaljerad information om de produkter som de framställer.

Företaget lanserades år 1992 i Vendel, men förändrades år 2001, vilket betydde att de ombildades från att vara Gundbo Specialplåt AB till att bli GSP Produktion AB. Vid årsskiftet 2003-2004 gick företaget samman med Svedbro Rostfria Industrier AB, vilket gjorde att produktionen fördubblades. Man började därefter att tillverka storköksutrustning förutom Gräsöbänken.

Företaget har numera 19 anställda och ligger i Örbyhus i närheten av Uppsala.

Var använder man sig av rostfritt stål?
Rostfritt stål är vanligt i storkökens spisar samt i övriga restauranger. Detta är en spis som har uppfällbara plattor samt spillådor som kan samla upp mat som har kokat över. Hela denna spis är tillverkad i rostfritt stål.

Det kanske mest använda området för rostfritt stål är diskbänkar. Deras ytor förblir blanka trots att man hela tiden utsätter dem för vatten. Detsamma gäller för de arbetsbänkar som är tillverkade i rostfritt stål där man till exempel kan baka.

Kompostmaskiner måste vara tillverkade i rostfritt stål för att inte rosta när de kommer i kontakt med fuktigt komposteringsmaterial.

Det finns dessutom flottar som tillverkas i rostfritt stål. Dessa kan vara bra för de yngre familjemedlemmarna att dyka ifrån.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *